– Đối với đơn hàng có Sẵn:

Lémer sẽ vận chuyển trong 2-4 ngày theo địa chỉ bạn yêu cầu.

– Đối với đơn hàng đặt làm:

Leadtime: 5-7 ngày làm việc để làm xong đơn đặt hàng và 3-4 ngày đển giao hàng đến địa chỉ của bạn.